Riječ dobrodošlice

Poštovani kolege pedijatrijski nefrolozi,

nadam se da ste zadovoljni učinkom sa posljednjeg sastanka na Plitvicama. Sastanak je završio obećanjem o web stranici Hrvatskog Društva za pedijatrijsku nefrologiju i sada sa zadovoljstvom mogu reći da je njegova izrada pri kraju. Ove web stranice Društva namijenjene su vama, te će biti uređivane kako Društvo bude smatralo potrebnim. Za sada je ovdje popis članova Društva, popis članova radnih skupina i dva algoritma koja smo do sada zajednički načinili.

Sada nam slijedi sastanak u Šibeniku u vrijeme održavanja 13 Kongresa hrvatskog pedijatrijskog društva od 11. do 14. listopada 2018. godine. Vrijeme održavanja sastanka je u subotu: Dvorana Šibenik IX od 11:00 do 13:00 sati. Za ovaj sastanak također imamo pozvanog gosta – predavača, a ovaj puta je to doc. dr. sc. Danka Miličić Pokrajac iz Pedijatrijske Klinike Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Program sastanka:
1. doc.dr.sc. Danka Miličić Pokrajac: Multipli recidivi aHUS-a u djeteta s homozigotnom MCP mutacijom, 30 minuta
2. prof.dr.sc. Andrea Cvitković Roić: Neuromodulacija u pedijatrijskoj medicini – novi pristup liječenju poremećaja mokrenja i defekacije u djece, 25 minuta (radna skupina za dijagnostiku i terapiju enureze/neurogenog mjehura)
3. dr. Bernadrica Velent Morić: Postupnik za liječenje hipertenzije, 25 minuta (radna skupina za hipertenziju)
4. dr. Iva Palčić: Nove smjernice u liječenju enureze, 25 minuta (radna skupina za dijagnostiku i terapiju enureze/neurogenog mjehura)
5. dr.sc. Jasna Slaviček: Postupnik za hemodijalizu, 25 minuta (radna skupina za dijagnostiku i liječenje akutnog i kroničnog zatajenja bubrega, dijalizu i transplantaciju)
6. Razno.

Program prošlih i sadašnjeg sastanka je namijenjen većim dijelom algoritmima koji se od nas zahtijevaju i očekuju. Sa završetkom ovih obveza radne skupine iz pojedinih radnih skupina trebale bi predložiti teme od interesa s posebnim osvrtom na sudjelovanje mlađih pedijatrijskih nefrologa. U prilogu je konačna zajednička verzija algoritma uroinfekcija u djece i algoritam nefrotskog sindroma (sa svim usvojenim izmjenama). Ukoliko nema značajnijih primjedbi unutar 15 dana, algoritmi će se smatrati usvojenim (iako će se po potrebi usavršavati na sastancima Društva).

Srdačan pozdrav,

prof.dr.sc. Danko Milošević