O društvu

Hrvatsko pedijatrijsko nefrološko društvo je neprofitno udruženje liječnika specijalista pedijatrijske nefrologije, član Hrvatskog liječničkog zbora.

Zadaće društva su izrada stručnih publikacija za liječnike, organiziranje stručnih okupljanja te razmjena iskustava sa hrvatskim i inozemnim liječnicima, napose specijalistima pedijatrijske nefrologije.


Članovi Društva prijavljeni za pojedine radne skupine, po redoslijedu prijavljivanja:

1. radna skupina za postupnik dijagnostike / terapije uroinfekcija i praćenje anomalija urotrakta (CAKUT):

dr. Branka Maretić
prof.dr.sc. Andrea Cvitković Roić
dr.sc. Jadranka Arambašić
prim.mr.sc. Đurđica Košuljandić
mr.sc. Sanja Flajšman Raspor
dr. Martin Ćuk
dr. Marija Spajić
dr. Slaven Abdović
dr.mr.sc. Nataša Skitarelić
dr. Karmen Ljubenko
dr. Violeta Ratković Blažević
dr. Monika Ferić
dr. Dijana Mlinar
prof.dr.sc. Marijan Saraga
prof.dr.sc Mirna Saraga Babić
dr. Katarina Vukojević
prof.dr.sc. Velibor Tasić
dr. Iva Palčić
prof.dr.sc. Goran Roić
prof. dr.sc. Danko Milošević
prim.mr.sc. Kristina Vrljičak
dr. Maja Lemac

2. radna skupina za praćenje dijagnostike i liječenje glomerulopatija (nefrotski i nefritički sindrom) u djece:

dr. Adela Arapović
dr. Martin Ćuk
prof.dr.sc. Marijan Saraga
prof.dr.sc. Velibor Tasić
dr. Iva Palčić
prof.dr.sc. Andrea Cvitković Roić
prof.dr.sc. Danko Milošević
prim.mr.sc. Đurđica Košuljandić
dr. Ljerka Banožić
dr. Maja Lemac
prim.mr.sc. Kristina Vrljičak

3. radna skupina za hipertenziju:

dr.sc.Jadranka Arambašić
mr.sc. Sanja Flajšman Raspor
prim.dr. Bernardica Valent Morić
dr. Marija Spajić
dr. Slaven Abdović
dr. Martin Ćuk
dr. Adela Arapović
dr. Ivana Trutin
dr. Violeta Ratković Blažević
dr. Monika Ferić
prim.dr. Sonja Hodžić
prof.dr.sc. Velibor Tasić
prof.dr.sc. Danko Milošević
dr. Dejan Balažin

4. radna skupina za dijagnostiku i terapiju enureze / neurogenog mjehura:

prof.dr.sc. Andrea Cvitković Roić
prim.mr.sc. Đurđica Košuljandić
dr. Martin Ćuk
dr. Slaven Abdović
dr.mr.sc. Nataša Skitarelić
dr. Violeta Ratković Blažević
dr. Monika Ferić
prim.dr. Sonja Hodžić
prof.dr.sc. Velibor Tasić
dr. Iva Palčić
prim.dr. Bernardica Valent Morić
dr. Ljerka Banožić

5. radna skupina za metaboličke bolesti / urolitijazu:

dr. Slaven Abdović
prof.dr.sc. Velibor Tasić
prof.dr.sc. Andrea Cvitković Roić
prof.dr.sc. Danko Milošević
prim.mr.sc. Đurđica Košuljandić
mr.sc. Sanja Flajšman Raspor
prof.dr.sc. Goran Roić

6. radna skupina za dijagnostiku i liječenje akutnog i kroničnog zatajenja bubrega, dijalizu i transplantaciju:

mr.sc. Sanja Flajšman Raspor
dr. Martin Ćuk
dr. Slaven Abdović
dr. Adela Arapović
prim.dr. Sonja Hodžić
prof.dr.sc. Marijan Saraga
prim.dr.sc. Jasna Slaviček
dr. Maja Lemac